Marka Tescil Sınıfları

TPE Sınıflandırma Tebliği

1995 yılında taraf olunan markaların tescili amacıyla mal ve hizmetlerin uluslararası sınıflandırmasına ilişkin "Nis" anlaşması hükümlerine göre düzenlenen mal/hizmet listesi, anlaşmaya taraf ülkelerin önerileri doğrultusunda güncellenmekte ve beşer yıllık dönemler halinde güncellemeleri içeren versiyonlar üye ülkelerce kabul edilmektedir.

Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından: Marka Tescil Başvurularına Ait Mal Ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ TPE: 2012/2

Madde 1 – (1) 12/7/1995 tarihli ve 95/7094 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile taraf olunan markaların tescili amacıyla mal ve hizmetlerin uluslararası sınıflandırmasına ilişkin "Nis" anlaşması hükümlerine göre düzenlenen mal/hizmet listesi Anlaşmaya taraf ülkelerin kararlarıyla çeşitli zaman aralıklarında yenilenmekte ve beş yıllık aralıklarla yayımlanmaktadır.

Bu Tebliğ, Nis Anlaşması çerçevesinde oluşturulan Nis Sınıflandırmasının 1/1/2012 tarihinden itibaren uygulanacak olan onuncu baskısında yer alan değişiklikleri içermektedir. Nis Sınıflandırması kapsamında yer alan mallara ve hizmetlere ilişkin olarak oluşturulan liste Tebliğ ekinde düzenlenmiştir.

Madde 2 – (1) Tebliğin ekinde yer alan listesinde, mallar 34, hizmetler 11 sınıfta toplanmıştır.

Madde 3 – (1) Tebliğin ekindeki listede yer alan bazı gruplar genel başlıklar halinde düzenlenmiştir. Genel başlıkların, tanımlama kapsamına giren ve ilgili Nis sınıfında bulunan malların/hizmetlerin tamamını kapsadığı kabul edilecektir.

Madde 4 – (1) Tebliğin ekinde yer alan liste, tüm malları veya hizmetleri kapsamamaktadır. Herhangi bir genel başlık kapsamına girmeyen ve listede belirtilmemiş mallara veya hizmetlere marka tescil başvurusunda yer verilmesi durumunda; söz konusu mallar veya hizmetler listede yer alan, aynı Nis sınıfında bulunan ve benzer nitelik, fonksiyon veya amaca sahip olan mallarla veya hizmetlerle aynı kapsamda değerlendirilecektir.

Madde 5 – (1) 24/6/1995 tarihli ve 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7.nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen aynı tür malın veya hizmetin tespitinde, Tebliğin ekinde yer alan listede yer verilen gruplar esas alınacaktır. Ancak, Enstitü marka tescil başvurularının veya itirazların incelenmesi aşamalarında bu grupları, aynı tür mal veya hizmetin tespitinde daha dar veya farklı mal veya hizmet gruplarını da içerecek şekilde daha geniş kapsamda değerlendirebilir.

Madde 6 – (1) 8/1/2007 tarihli ve 26397 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ" (BİK/TPE: 2007/2) yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 7 – (1) Bu Tebliğ hükümleri 1/1/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Türk Patent Enstitüsü Başkanı yürütür.

Bu kapsamda, mal ve hizmetlerin sınıflandırılmasına ilişkin listenin 10'uncu versiyonu 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 28 Ocak 2012 tarih ve 28187 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Resmi Gazete 28187 Sayılı Tebliğ 28 Ocak 2012 Cumartesi

TPE Sınıflandırılma Tebliği 4 Aralık 2013

Tebliğin ve ekinde yer alan mal ve hizmetlerin tam listesini sitemizde inceleyebilirsiniz! "Marka Tescil Sınıfları" www.markatescilsiniflari.com

TwitterG+LinkedIn