Paylaş Favorilere ekle


Sample menu:


   Tüm Sınıflar   

   Emtia Sınıfları   
01.Sınıf  02.Sınıf
03.Sınıf  04.Sınıf 
05.Sınıf
  06.Sınıf 
07.Sınıf
  08.Sınıf 
09.Sınıf
  10.Sınıf 
11.Sınıf
  12.Sınıf 
13.Sınıf
  14.Sınıf 
15.Sınıf
  16.Sınıf 
17.Sınıf
  18.Sınıf 
19.Sınıf
  20.Sınıf 
21.Sınıf
  22.Sınıf 
23.Sınıf
  24.Sınıf 
25.Sınıf
  26.Sınıf 

27.Sınıf   28.Sınıf 
29.Sınıf
  30.Sınıf 
31.Sınıf
  32.Sınıf 
33.Sınıf
  34.Sınıf 

  Hizmet Sınıfları  
35.Sınıf   36.Sınıf 
37.Sınıf
  38.Sınıf 
39.Sınıf
  40.Sınıf 

41.Sınıf   42.Sınıf 
43.Sınıf
  44.Sınıf 
45.Sınıf

TPE Kanun

TPE Sınıflandırma Tebliği

1995 yılında taraf olunan markaların tescili amacıyla mal ve hizmetlerin uluslararası sınıflandırmasına ilişkin "Nis" anlaşması hükümlerine göre düzenlenen mal/hizmet listesi, anlaşmaya taraf ülkelerin önerileri doğrultusunda güncellenmekte ve beşer yıllık dönemler halinde güncellemeleri içeren versiyonlar üye ülkelerce kabul edilmektedir.

Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından: Marka Tescil Başvurularına Ait Mal Ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ TPE: 2012/2

Madde 1 – (1) 12/7/1995 tarihli ve 95/7094 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile taraf olunan markaların tescili amacıyla mal ve hizmetlerin uluslararası sınıflandırmasına ilişkin "Nis" anlaşması hükümlerine göre düzenlenen mal/hizmet listesi Anlaşmaya taraf ülkelerin kararlarıyla çeşitli zaman aralıklarında yenilenmekte ve beş yıllık aralıklarla yayımlanmaktadır.

Bu Tebliğ, Nis Anlaşması çerçevesinde oluşturulan Nis Sınıflandırmasının 1/1/2012 tarihinden itibaren uygulanacak olan onuncu baskısında yer alan değişiklikleri içermektedir. Nis Sınıflandırması kapsamında yer alan mallara ve hizmetlere ilişkin olarak oluşturulan liste Tebliğ ekinde düzenlenmiştir.

Madde 2 – (1) Tebliğin ekinde yer alan listesinde, mallar 34, hizmetler 11 sınıfta toplanmıştır.

Madde 3 – (1) Tebliğin ekindeki listede yer alan bazı gruplar genel başlıklar halinde düzenlenmiştir. Genel başlıkların, tanımlama kapsamına giren ve ilgili Nis sınıfında bulunan malların/hizmetlerin tamamını kapsadığı kabul edilecektir.

Madde 4 – (1) Tebliğin ekinde yer alan liste, tüm malları veya hizmetleri kapsamamaktadır. Herhangi bir genel başlık kapsamına girmeyen ve listede belirtilmemiş mallara veya hizmetlere marka tescil başvurusunda yer verilmesi durumunda; söz konusu mallar veya hizmetler listede yer alan, aynı Nis sınıfında bulunan ve benzer nitelik, fonksiyon veya amaca sahip olan mallarla veya hizmetlerle aynı kapsamda değerlendirilecektir.

Madde 5 – (1) 24/6/1995 tarihli ve 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7.nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen aynı tür malın veya hizmetin tespitinde, Tebliğin ekinde yer alan listede yer verilen gruplar esas alınacaktır. Ancak, Enstitü marka tescil başvurularının veya itirazların incelenmesi aşamalarında bu grupları, aynı tür mal veya hizmetin tespitinde daha dar veya farklı mal veya hizmet gruplarını da içerecek şekilde daha geniş kapsamda değerlendirebilir.

Madde 6 – (1) 8/1/2007 tarihli ve 26397 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ" (BİK/TPE: 2007/2) yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 7 – (1) Bu Tebliğ hükümleri 1/1/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Türk Patent Enstitüsü Başkanı yürütür.

Bu kapsamda, mal ve hizmetlerin sınıflandırılmasına ilişkin listenin 10'uncu versiyonu 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 28 Ocak 2012 tarih ve 28187 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Resmi Gazete 28187 Sayılı Tebliğ 28 Ocak 2012 Cumartesi

TPE Sınıflandırılma Tebliği 4 Aralık 2013

Tebliğin ve ekinde yer alan mal ve hizmetlerin tam listesini sitemizde inceleyebilirsiniz! "Marka Tescil Sınıfları" www.markatescilsiniflari.com
Valid CSS! Valid CSS!
Marka Tescil Sınıfları Listesi